onsdag 17 mars 2010

Kärleken i religionen

Kärlekens religion står vid sidan om varje trosbekännelse.
Ty de som älskar Gud har ingen annan konfession än Gud allena!

Jalal al-din Rumi, sufisk poet. Denna islamske mystiker skriver också:

Förutan kärleken, förutan kärleken har vi inget annat verk!

Ren kärlek och medkänsla strålar obehindrat från oss och mot oss när vi står i harmoni med Moder Jord och Det stora mysteriet skulle jag säga.
Moder Teresa uttryckte det så här:

Vi längtar alla efter himlen, där Gud finns; ändå står det i vår makt att vara i himlen hos Honom i just detta ögonblick. Men att vara lycklig hos Honom nu innebär att:
Älska som Han älskar,
Hjälpa som Han hjälper,
Ge som Han ger,
Tjäna som Han tjänar,
Rädda som Han räddar,
Vara hos Honom dygnet runt,
Beröra Honom i Hans beklämmande förklädnad.

Dalai Lama har skrivit att en av de böner Hans Helighet tycker bäst om lyder så här:

Så länge rymden finns,
Så länge kännande varelser finns,
Finns också jag
För att hjälpa, för att tjäna
För att bidra så gott jag kan.

Liksom buddisterna tror jag att varje människa bär ett diamantmedvetande. En motsvarighet till "ett hjärta av guld". Frågan är bara om vi är villiga att putsa tills diamantens glans kommer fram, ge vårt eget hjärta av guld en chans att skina?

Kan vi följa Bodhisattva Tokmay Sangpo:

Om den inre fienden, hatet, inte tämjs,
vinner de yttre fienderna i styrka när man försöker tämja dem.
Därför är det de visas vana att tämja sig själva
genom de krafter som kallas kärlek och medkänsla.

Gudinna, stå vid min sida, öppna mitt hjärta och gör mig tillräckligt vis.
/Emma

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar