söndag 7 augusti 2016

V

Finns till hands
torkar bord
skriver rapport
torkar blod
fördriver timmar
spelar kort

väntar på att något ska hända
hoppas att det inte gör det/EH