söndag 26 juni 2011

Månblod & menskraft

Saxar vilt! Detta är hämtat från Jolanda den Tredjes häxbrev, läs mera på jolandadentredje.nu

Blöd, spara och använd - magiskt och gratis för den som menstruerar.

Månblodets Makt

Häxor associeras gärna med blod, för rening, för offer, för makt.Vi pratar inte ofta om blod i vårt samhälle, och särskilt inte om menstruationsblod. En svensk häxa sa i en intervju med Veckorevyn i mitten på -90-talet att hon hade smakat på sitt eget mensblod, och det chockerande uttalandet blev det folk kom ihåg henne för i mer än ett decennium, och antagligen ännu längre än så.
Om vi tittar historiskt, så är det lätt att urskilja ett gigantiskt maktspel mellan män och kvinnor under den tiden då patriarkatet som vi idag som kollektiv tar för givet installerades, alltid med osedvanligt brutala metoder. Likheterna mellan de fem stora patriarkiska religionernas, kristendom, islam, hinduism, buddism och judendom, syn på menstruation är iögonfallande.

Det finns många överensstämmande teman som isolering, utestängning från tempel, uteslutning från religiösa ämbeten, och avhållsamhet från samlag. Kvinnan anses oren, både fysiskt och andligt, till och med farlig, under den tiden hon blöder.

Å andra sidan finns kulturer som har kvinnliga spirituella ledare, och i sådana kulturer anses menstruationen förkroppsliga det heliga feminina.
Både mensblod och förlossningsblod är viktigt för shamanens spirituella energi. Kvinnliga hormoner spelar en viktig roll i shamanens förmågor, kvinnans synska kraft är på sin topp precis innan och under menstruationen.
Rent fysiologiskt förorsakas den extra mottagligheten av förhöjd östrogen-nivå som leder till ett slags förhöjt medvetande. När östrogenet ökar ökar också blodgenomströmningen i vissa nyckelfunktioner i hjärnan, som har med kreativt tänkande, problemlösningsförmåga, trance, extas och synskhet att göra. Samtidigt ökar också adrenalinnivån så att man får extra energi att ägna sig åt t.ex. en helnattshealingsession eller annat magiskt arbete.

Kvinnliga shamaner håller noga reda på sin menscykel som ofta kallas för måncykeln, månen som symbol för befruktning, födelse, död och återfödelse. Unga kvinnor anses extra kraftfulla och har särskilda helande krafter när de får sin första blödning. I många traditionella shamanska kulturer firas speciella ceremonier vid dessa tillfällen.Slutledning: Menstruationen är således tabu i de fem världsledande patriarkiska religionerna. Det är naturligtvis ett användbart och effektivt sätt att degradera kvinnor. Att skilja kvinnor från jorden, från månen och från de naturliga cyklerna. Om kvinnan inte vet att hon har extra kraft under blodtiden, så kan hon heller inte använda den. Som om det inte vore nog så går kvinnorna dessutom omkring med en känsla av skam.
Och hur hänger det ihop med att så många kvinnor i den vite mannens kultur har problem vid mensen, allvarlig PMS, hemska kramper, svåra humörsvängningar, tuffa blödningar, för att inte nämna problemen som uppstår vid barnafödande. Kan den här repressiva energin trycka på inåt, och orsaka de här symptomen på obalans?

Häxmedicin: Hedra månen!
Den här övningen passar lika bra för män som för kvinnor.
Gör det till en vana att hålla koll på var månen befinner sig, vilken fas/kvartal den är i.
Månen har fyra kvartal, första kvartalet är månen ny och växande, andra kvartalet är månen växande mot full, tredje kvartalet är månen avtagande, och i fjärde kvartalet avtar månen helt och blir svart. För att sedan börja om med första kvartalet igen. Hög energi till mellanlåg, till låg, till mellanhög till hög energi. Skriv dagbok om hur du påverkas som individ av de olika faserna. Är du energifattig när månen är i sitt fjärde kvartal? Då behöver du vila. Har du extra energi när månen är full? När du har följt måncyklerna under ett års tid, kommer en förändring djupt inne i ditt cellminne att ha ägt rum. Du kommer att känna dig lugnare och mer harmonisk. Ju mer i synk du är med månen, ju mer i synk är du med dig själv.
Det är gjort!

/Emma

tisdag 21 juni 2011

Sommarsolståndet

Nu drar jag till skogs!
Men jag önskar dig en vacker och magiskt solståndsnatt...

Nedan har jag direkt saxat från Jörgen I Erikssons blogg:World Peace and Prayer Day 2011

Vid sommarsolståndet den 21 juni är det sextonde året i rad som World Peace and Prayer Day, WPPD, arrangeras. Initiativet till denna ceremoni kommer från Arvol Looking Horse, beskyddare i 19:e generationen av den heliga pipan som lakota, dakota och nakota i urtiden fick av den vita buffelkvinnan.

Det var sedan en vit buffelkalv hade fötts i Wisconsin 1994 som Arvol fick en vision om hur denna ceremoni ska genomföras för att hedra och läka Moder Jord. Tanken är att man genom att hedra heliga platser världen över ska bidra till ett energiskifte för att läka Moder Jord (”a great healing”).
Den första freds- och bönedagen hölls 1996 vid He Hota Paha, det heliga berg i Wyoming som på den vite mannens kartor kallas Devil’s Tower. Därefter har Arvol genomfört ceremonin bl a i Paha Sapa (Black Hills) i South Dakota, i Pipestone i Minnesota, i Costa Rica, Irland, Sydafrika, Australien, Japan, Alaska, Mexiko och Nya Zeeland.

I år hålls ceremonin i Bdote i Minnesota. Det är den plats där floderna Minnesota och Mississippi flyter samman och där tvillingstäderna Minneapolis och Saint Paul nu ligger. Bdote har alltid varit en helig plats för dakotas, för dem är detta universums heliga centrum. Bdote, som på moderna kartor kallas Mendota har under århundraden fungerat som en ceremoniell samlingsplats för dakotas och där har också viktiga förhandlingar hållits, såväl med andra ursprungsamerikaner som med den vita kolonialmakten.

Också denna gång är Arvol Looking Horse en av huvudtalarna den 21 juni. Bland övriga talare finns representanter för maoris från Nya Zeeland och aboriginer från Australien. Ett kort budskap från Arvol inför årets ceremoni finns på WPPD:s hemsida.

“Det finns en Skapare och en Moder Jord som vi alla delar. Vi har rest över hela världen en gång om året för att be med andra trossamfund och urfolk på deras heliga platser. Vi har rest till FN för att tala om miljön och profetior. Som ursprungsnationer har vi åtagit oss att behålla vårt heliga sätt att leva. Vi ber alla trosriktningar att förena sig med oss i en stor healing den 21 juni i en helig livscirkel där det inte finns något slut och ingen början.
Mitakuye Oyasin (Alla mina relationer) – Chief Arvol Looking Horse.”

Temat för årets World Peace and Prayer Day är vatten, eld och tystnad och huvudceremonin avslutas med en bön i de fyra kardinalriktningarna. Och även vi som inte är närvarande i Bdote kan delta i denna globala ceremoni genom att hedra Moder Jord på hemmaplan i samband med sommarsolståndet, ensamma eller tillsammans med andra och helst på en helig plats.
Ramarna för en sådan ceremoni är vida, men som det står på affischen: ta med en gåva för att hedra Moder Jord. Det viktiga är att ceremonin genomförs i ett ärligt syfte och med ett öppet hjärta – för Moder Jord och alla varelser som vi delar denna planet med, för balans och harmoni med jord, eld, vatten, luft och med det osynliga, för att det stora kosmiska kretsloppet ska fortsätta sin dans. Eftersom tystnad är ett av årets teman kan ceremonin mycket väl genomföras i tystnad.
Väl mött inne i landskapet den 21 juni.

/Emma

onsdag 15 juni 2011

Drakens visdom

If you do not change direction,
you may end up where you are heading.

/Lao Tzu

Varning eller löfte? Ett tankeväckande sätt att formulera frågan vart vi är på väg.

/Emma