måndag 5 juli 2010

Time out

I dag ska jag göra en lyckad axeloperation och sedan bli bättre och bättre ända till hösten då jag är fit fot fight igen.

Läs recensioner och köp min bok på www.trombone.se

Betänk vad Konfucius sa om den upphöjde:
När förvärv kommer i sikte ägnar hon en tanke åt rättfärdigheten.

Gäller transaktioner, saker och människor.

Glad Sommar!
/Emma

lördag 3 juli 2010

Shinto

Shinto är den japanska urreligionen, sprungen ur vördnad för naturen, himmel och jord. Den "gudomliga" energin kallas Kami (väldigt förenklat) och finns i ren ursprungsform liksom i vattendrag, berg och sjöar. Det "gudomliga" finns även i människor, träd och växter.

Så här beskriver Grand Master Motohisa Yamakage vad man kan uppnå genom bönen:
"...your inner mind will be filled with waves of love, harmony, truth and peace, which are the true nature of Kami. --- Bathed with the love and goodness that is Kami´s life penetrating through heaven and earth, you will understand how ignorant human beings are when they hate or quarrel against one another."

Han talar vidare om "the Kami within each one of us."

Vårt diamantmedvetande, vårt hjärta av guld - vår fulla potential.

Alla dessa vackra religioner som talar om vad människan egentligen är och hur vi borde förhålla oss till varandra och jorden vi bor på.
Felet är inte att alla vägar bär till Rom - felet är att vi människor har så fasansfullt svårt att välja EN av dem och hålls oss på den tills vi är framme.

Det talas också i Shinto om en shamansk drottning, Ohirume no muchi, som bland annat vördade solens Kami och till slut förenades med den...
Vidare skall Shinto utövas efter det landskap och de traditioner dess utövares land bär på. Kanske är det helt enkelt så att jag utövar en form av svensk Shinto.

Läs gärna "The essence of Shinto - Japan´s spiritual heart" av Motohisa Yamakage. Börja med efterordet, fotnoterna och Appendix 1. Risken är annars att man blir förvirrad och tappar läslusten av de detaljerade beskrivningarn av utövande som fyller en stor del av boken.

Men hjärtat i Shinto är också hjärtat i människan - och Det Stora Mysteriet.

/Emma