lördag 28 augusti 2010

Yrkesskada - post traumatiskt stressyndrom

Undrar vad man skulle göra om 68% av alla lärare kunde diagnostiseras med PTS?
Eller 68% av alla politiker? Eller om 68% av alla läkare fick en yrkesskada lika allvarlig som krigsveteraner, våldtäktsoffer och torterade flyktingar?

Eller om majoriteten av dem blivit misshandlade? Eller utsatta för övergrepp som barn av i snitt fyra förövare?

Jag frågar egentligen dig som tycker att prostitution är ett yrke som andra, eftersom det här är fakta om människor i prostitution.

I Melissa Farleys omfattande undersökning med 854 personer som befann sig i eller nyligen varit i prostitution i nio länder kan man läsa att 63 procent hade varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen av i genomsnitt fyra förövare. Under tiden i prostitutionen hade 71 procent blivit misshandlade. 68 procent uppfyllde kriterierna för posttraumatiskt stressyndrom och deras symtom var lika allvarliga som för krigsveteraner, våldtäktsoffer och torterade flyktingar. 89 procent uppgav att de ville lämna prostitutionen om det var möjligt.

/Emma