torsdag 22 juni 2017

Midsommar

Vi satt ute Korpsyster och jag. Och lyssnade på vattnet och skogen. Och fladdermössen och Moder Jords andetag...
Tack Anita för bilderna.

/EH