tisdag 1 december 2009

Medkänsla ger styrka

Ur boken "Om livet och döden", Dalai Lama.

"Jag tror också att ju starkare altruistiska känslor man har för andra levande varelser, desto modigare blir man. Med mer mod är man mindre benägen att känna sig nedslagen och förlora hoppet. Medkänsla är således också en källa till inre styrka. Med ökad inre styrka blir det också lättare att utveckla sin beslutsamhet och därigenom få större möjligheter att lyckas oavsett vilka hinder som kan finnas. Om man däremot känner tveksamhet, oro och bristande självkänsla utvecklar man ofta en pessimistisk attityd. Det anser jag nästan alltid leder till misslyckande. Har man en pessimistisk hållning kan man inte ens lyckas med saker som man relativt lätt skulle kunna uppnå. Är man orubbligt beslutsam kommer man så småningom att lyckas även om det handlar om något som verkligen är svårt att åstadkomma. Också i en konventionell mening är medkänsla viktigt för en lyckosam framtid."


/Emma

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar