torsdag 17 september 2009

Konfucius

Samtalen med Konfucius, XVI, 10:

K'ung-Tzu sade: Den upphöjde har nio ting att göra till föremål för tankfull begrundan.
Vad angår ögonens bruk är han angelägen att se klart.
Vad angår öronens bruk är han angelägen att höra upp tydligt.
Vad angår uttrycket i hans ansikte är han angelägen att det är välvilligt.
Vad angår hans yttre uppträdande är han angelägen att det är aktningsfullt.
Vad angår hans tal är han angelägen att det är ärligt.
Vad angår hans arbete är han angelägen att det görs med vördnadsfull omsorg.
Vad angår hans tvekan är han angelägen att rådfråga andra.
När han vredgas betänker han de besvärligheter vari vreden kan inveckla honom.
När han får förvärv i sikte ägnar han en tanke åt rättfärdigheten.

När han får förvärv i sikte ägnar han en tanke åt rättfärdigheten.
Den upphöjde tar inte bara det som kommer i hans väg - är detta rättfärdigt förvärv? Är det ärligt och rättvist?
Den upphöjde tar inte för sig av allt som bjuds honom. Är detta en medveten och ärlig gåva? Är den frukten av manipulation eller rädsla?

När han får förvärv i sikte ägnar han en tanke åt rättfärdigheten.

/Emma

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar