onsdag 18 maj 2011

Hon/han/hen

I gårdagens DN (SvD?) var det en artikel om könstillhörighet - eller inte.

Att inte vara hon, eller han. Att vilja kallas hen.

Jag är ok med att vara hon, så länge "hon" betyder att jag är kvinna till det fysiska. Men om "hon" betyder att någon klistrar förutfattade meningar om mina egenskaper, förmågor eller svagheter - då vill jag också kallas "hen".

Vill inte alla bara bli sedda som människor?
Vi kan ju inget veta om den vi möter.

Fritt efter Tao Te Ching: "Den som definierar sig själv kan aldrig veta vem hon är."

/Emma

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar