tisdag 9 november 2010

Gud i oss alla - enligt LosskyLjus av ljus heter boken med teologiska texter av Vladimir Lossky.
Lossky pekar på att Gud finns i oss alla och jag jämför med Buddanaturen som vi alla äger enligt buddisterna.

Lossky funderar kring hur någon kan vara satt att predika över andra när vi alla har lika värde i Guds ögon och faktiskt lika mycket Gud i oss.
Han har även mycket intressanta tankar kring tid. Att tiden som går och evigheten är beroende av varandra. Upphör tiden som vi känner den upphör även evigheten. Men utöver detta finns sfären där Gud dväljs - helt utanför vad vår tiduppfattning kan tänka sig - jag tänker här på Tao, flödet som går utanför tid och rum.

Jag är ju inte kristen och jag kan helt enkelt inte med arvssynden - tanken är bisarr för mig.
Men Lossky får mig att förstå det fantastiska, nästan obegripligt stora, i Guds kärlek genom att berätta om Jesus. Om man bortser från att Sonen skulle frälsa oss från våra synder och tänker tanken att Gud sänder, och Jesus (som är både gud och människa) väljer att komma till jorden för att lära känna människorna. För att finnas hos oss kommer det gudomliga till människan - faktiskt i människans kropp - och får känna på svek, smärta och död.

Och i fråga om döden håller jag med Lossky - den är inget slut och inget nederlag, döden är transformation. Just den insikten (hur man än ser på en ev. fortsättning) är nyckeln till att släppa en av människornas största rädslor, och på ett sätt faktiskt bli osårbar.

Om Luther kan ta ett steg åt sidan kanske vi kan anamma Mäster Eckhart istället när han utropar: Ögat jag ser Gud med är samma öga varmed Han ser mig!

Tyvärr hann lånetiden gå ut innan jag var färdig med boken men jag ska köpa den och läsa färdigt. En sådan här bok vill jag ha i bokhyllan för att kunna plocka fram ibland och fundera vidare över.
Lossky inspirerar mina tankar.

/Emma

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar